Ta strona używa plików Cookies.
Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będę one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij
Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Dane kontaktowe

Komornik nie zamieszcza obwieszczeń o licytacji na stronach serwisu internetowego tablica.pl, allegro.pl
Na pytania odpowiemy osobiście, telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
:

ul. Piaskowa 101, 72-010 Police
e-mail: kancelaria@komornik-police.pl

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra"
II piętro, pok. 207
tel. 091-43-11-220, fax 091-31-23-341

Komornik nie zamieszcza obwieszczeń o licytacji na stronach serwisu internetowego tablica.pl, allegro.pl

Udział w przetargu: W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub rady prawnemu (art. 867[2] kpc).


Rękojmia: Przystępujcy do przetargu jest obowiązany złożyć rękojnię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.


Warunki zapłaty ceny: Nabywający obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej (20%) ceny nie mniej jednak niż 500zł, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc).

 

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:

- posiadanie dowodu osobistego
  lub innego dokumentu potwierdzającego
  tożsamość.
- wpłata w terminie i formie podanej
  w obwieszczeniu rękojmi w wysokości
  10% ceny oszacowania.

>