Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 17.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Środa: 10.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje

Licytacje ruchomości

Nabywający obowiązany jest wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena ruchomości przekroczyła 500zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 20 proc. wylicytowanej kwoty nie mniej niż 500zł, Pozostała część ceny winna być uiszczona do godz. 12.00 dnia następnego. (art. 871 kpc).

Zobacz licytacje ruchomości

 

Licytacje nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:
- posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
- wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania.

Zobacz licytacje nieruchomości