Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 11-06-2019r. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 360/2, z obrębu 0113, Trzebież 3, w sposobie korzystania określonej jako grunty rolne zabudowane, położonej: 72-020 Trzebież, ul. Wkrzańska 41 dawniej ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 41.
2019-04-30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 11-06-2019r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej
stanowiącej działkę nr 360/2, z obrębu 0113, Trzebież 3, w sposobie korzystania określonej jako grunty rolne zabudowane, położonej: 72-020 Trzebież, ul. Wkrzańska 41 dawniej ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 41, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00019635/5. Nieruchomość o łącznym obszarze 0,0281 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni 52,00 m2 oraz innym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni 29,00 m2. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego oznaczonego na mapie numerem ewidencyjnym 253 wynosi 57 m2, a budynku gospodarczego oznaczonego numerem ewidencyjnym 254 wynosi 31 m2. Na parterze budynku mieszkalnego znajdują się: dwa pomieszczenia (docelowo pokój z kuchnią), łazienka, korytarzyk. Poddasze w trakcie przebudowy na poddasze użytkowe. W budynku gospodarczym znajduje się kotłownia oraz pomieszczenia zaadaptowane na mieszkanie. Część mieszkalna składa się z: kuchni i łazienki położonych na parterze budynku oraz pokoju na piętrze. Dojazd do nieruchomości dogodny ulicą Wkrzańską o nawierzchni asfaltowej.
Suma oszacowania wynosi 126 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 600,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.