Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 23-10-2019r. odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 4/21, 4/23, 65/2, 4/25, o obszarze 0,5381 ha, w sposobie korzystania jako nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno - usługowym o kubaturze 3.300,00 m3 oraz halą produkcyjno - magazynową o powierzchni użytkowej 405 m2, położonej: 72-004 Pilchowo, ul. Sosnowa 15.
2019-09-12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 23-10-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości
stanowiącej działkę gruntu nr 4/21, 4/23, 65/2, 4/25, o obszarze 0,5381 ha, w sposobie korzystania jako nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno - usługowym o kubaturze 3.300,00 m3 oraz halą produkcyjno - magazynową o powierzchni użytkowej 405 m2, położonej: 72-004 Pilchowo, ul. Sosnowa 15, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00010054/5. Właścicielem nieruchomości jest "EKOPAK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pilchowie. Działki o nr ew. 4/21, 4/23, 4/25 tworzą jedną zorganizowaną całość, na których znajdują się dwa budynki – hale produkcyjno magazynowe o nr ew. 469/1 i 470/1. Dojazd do działek jest od ulicy Sosnowej, łączącej się z ulicą Leśną prowadzącą ze Szczecina do Polic. Działka o nr ew. 65/2 jest niezabudowana, nieuzbrojona. Pow. zab. bud. 469/1 wynosi: 861 m2. Pow. zab. bud. 470/1 wynosi: 413 m2. Pow. użytkowa bud. 469/1 wynosi: 1022 m2. Pow. użytkowa bud. 470/1 wynosi: 411,90 m2. Łączna powierzchnia użytkowa: 1433,90 m2. Budynek o nr ew. 469/1 hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurową, o konstrukcji stalowej. W części magazynowo - produkcyjnej obiekt jednokondygnacyjny, w części biurowo – socjalnej dwukondygnacyjny. W części biurowo – socjalnej znajduje się pięć pomieszczeń, w tym między innymi biuro, toalety, szatnia. Na Ip. z wejściem od hali nad pomieszczeniem socjalno – biurowym znajdują się między innymi: narzędziownia, zaplecze socjalne i magazynki. Budynek o nr ew. 470/1 hali produkcyjno – magazynowej, o konstrukcji stalowej. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/346/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001 r. teren działek o nr ew. 4/21, 4/23, 4/25 oznaczony jest symbolem 55 U.P – ustalenia funkcjonalne- działalność gospodarcza usługowo – produkcyjna, zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej. Teren działki o nr ew. 65/2 oznaczony jest symbolem IN – ustalenia funkcjonalne – użytki naturogeniczne (obniżenie - torfowisko jez. piechowskiego). Zakaz zabudowy.
Suma oszacowania wynosi 1 984 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 322 800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 198 420,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.