Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 18-12-2019r. odbędzie się druga licytacja udziału Marcina Lecha w wysokości 1/4 części w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym: 72-010 Police, ul. Wyszyńskiego 45/11.
2019-09-13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 18-12-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
druga licytacja
udziału Marcina Lecha w wysokości 1/4 części w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym: 72-010 Police, ul. Wyszyńskiego 45/11, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00030202/4. Lokal mieszkalny o łącznym obszarze 47,5400 m2, stanowi własność w udziale do 3/4 części Krystyny Lech oraz w udziale do 1/4 części dłużnika Marcina Lecha. Z własnością lokalu zwiazano udział w wysokości 4.754/873.901 części w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz w częściach wspólnych i innych urządzeniach budynków, objętych księgą wieczystą KW nr 22039. Lokal położony jest na III piętrze budynku. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju. Z dużego pokoju znajduje się wyjście na balkon.
Suma oszacowania wynosi 38 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 25 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 800,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.