Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 25-11-2019r. odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 71-870 Szczecin, ul. Stołczyńska 159/1.
2019-10-03

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 25-11-2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
druga licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 71-870 Szczecin, ul. Stołczyńska 159/1, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00110716/8. Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 6,80 m2 i 8,50 m2 jako pomieszczenia przynależne. Lokal mieszkalny położony na parterze, o łączej powierzchni 66,66m2 (w tym powierzchnia dwóch przynależnych do lokalu piwnic 15,30m2 oraz powierzchnia użytkowa lokalu 51,36 m2). Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni oraz wydzielonego z kuchni małego pomieszczenia łazienki (kabina natryskowa, muszla ustępowa, umywalka). Właścicielami nieruchomości są Elżbieta Irena Strzelec oraz Sylwester Mieczysław Strzelec na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Z własnością nieruchomości związany jest udział w 67/1.000 wspólnej części budynku i w prawie wieczystego użytkowania terenu, objętych księgą wieczystą KW nr 104882.
Suma oszacowania wynosi 56 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 600,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.