Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 27-11-2019r. odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 71-869 Szczecin, ul. Stołczyńska 59/9. LICYTACJA NIE ODBĘDZIE SIĘ.
2019-10-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 27-11-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 71-869 Szczecin, ul. Stołczyńska 59/9, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00169660/8 [NKW SZ1S/00169660/8]. Lokal o obszarze 28,8 m2. Z własnością lokalu związano udział w wysokości 348/10000 w nieruchomości oznaczonej nr KW SZ1S/00169658/1. Lokal stanowi własność Waldemara Badowskiego i Ewy Badowskiej na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Usytuowanie lokalu: I piętro. Zgodnie z księgą wieczystą lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i wc. Faktycznie pokój połączony jest z kuchnią, która stanowi aneks kuchenny.
Suma oszacowania wynosi 49 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 900,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY