Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 29-01-2020r. odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 72-002 Dołuje, Kościno 21,22,23/23.
2019-12-05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 29-01-2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
druga licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 72-002 Dołuje, Kościno 21,22,23/23, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00013556/5 [NKW SZ2S/00013556/5]. Lokal mieszkalny o obszarze 50,5000 m2. Z własnością lokalu związano udział w 328/1000 wspólnych części budynku i w gruncie objętych KW 93951. Usytuowanie lokalu: parter. Do lokalu wejście od tyłu budynku. Na podstawie dokonanych oględzin stwierdzono, że lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Z pokoju przejście do drugiego pokoju.
Suma oszacowania wynosi 99 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 66 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 900,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.