Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 12-03-2020r. odbędzie się druga licytacja udziału Piotra Sury w wysokości 1/2 części oraz udziału Agnieszki Sury w wysokości 1/2 części w nieruchomości położonej w Policach, przy ul. Księcia Barnima I 17, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00001290/5.
2020-02-04

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Zastępca Leszek Wietchy Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 12-03-2020r. w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
druga licytacja
1) o godz. 10:00 udziału Piotra Sury w wysokości do 1/2 części w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 240/4 z obrębu ewidencyjnego nr 9 w Policach, o obszarze 0,1848 ha oraz do 1/2 w prawie własności stanowiących odrębną nieruchomość: budynku o powierzchni całkowitej 485,98 m2, murowanego budynku gospodarczego o powierzchni całkowitej 49,8 m2, położonej w Policach przy ul. Księcia Barnima I 17, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00001290/5. Właścicielem gruntu jest Gmina Police a wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem zabudowań są w udziale do 1/2 części Agnieszka Sura i w udziale do 1/2 części Piotr Sura.
Suma oszacowania udziału Piotra Sury w wysokości 1/2 części nieruchomości wynosi 843 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 562 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 300,00zł.
2) o godz. 10:30 udziału Agnieszki Sury w wysokości do 1/2 części w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 240/4 z obrębu ewidencyjnego nr 9 w Policach, o obszarze 0,1848 ha oraz do 1/2 w prawie własności stanowiących odrębną nieruchomość: budynku o powierzchni całkowitej 485,98 m2, murowanego budynku gospodarczego o powierzchni całkowitej 49,8 m2, położonej w Policach przy ul. Księcia Barnima I 17, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00001290/5. Właścicielem gruntu jest Gmina Police a wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem zabudowań są w udziale do 1/2 części Agnieszka Sura i w udziale do 1/2 części Piotr Sura.
Suma oszacowania udziału Agnieszki Sury w wysokości 1/2 części nieruchomości wynosi 843 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 562 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 300,00zł.
Na wypisie z rejestru gruntów ujawnione są następujące budynki:
- budynek o numerze ewidencyjnym 96 - handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 335 m2, z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 92,50 m2, trzykondygnacyjny,
- budynek o numerze ewidencyjnym 97 - budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 52 m2. Faktycznie nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym, w którym prowadzona jest działalność typu: klub sportowy, zakład fryzjerki, salon kosmetyczny, solaria, sauny oraz budynkiem gospodarczym.
Zgodnie z projektem budowlanym: „Projekt budowlany zamienny do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową opracowany przez Pracownię Projektową „LW PROJEKT” spółka z o o., 70-207 Szczecin Pl. Batorego 3” powierzchnia użytkowa budynku oznaczonego numerem ewidencyjnym 96 wynosi: 854,60 m2.
Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.